0%
Vragenlijst over het "Realiseren van Energie-Flexibele Gebouwen"
 
Beste professional,
 
Als belanghebbende inzake energienetten of gebouwen wordt u dagelijks geconfronteerd met de mogelijke toepassing van nieuwe technologieën en controlesystemen. De realisatie van energiebesparing en –opslag, de integratie van hernieuwbare energiebronnen en energieflexibiliteit zijn evoluties die in het bijzonder uw activiteit kunnen beïnvloeden.
 
In de toekomst verwachten we dat gebouwen actief zullen bijdragen aan energieproductie en hun eigen energievraag en –opslag zullen kunnen sturen, onder meer in functie van wensen van netbeheerders, punctuele marktprijzen voor energie en andere condities. De TU Delft wil een wetenschappelijke analyse doen van de wensen en noden van diverse belanghebbenden om deze ontwikkeling voor de energietransitie te ondersteunen. Daarom vragen wij u 15 minuten van uw tijd om uw mening te noteren over de toekomstige noden voor technologieën en diensten die kunnen toelaten dat gebouwen hun energievraag aanpassen.
 
Dit onderzoek wordt gedaan in het kader van de IEA EBC Annex 67 die ‘Energieflexibele Gebouwen’ definieert als gebouwen die in staat zijn om hun energievraag en –productie te beheren in functie van lokale klimaatcondities, gebruikerswensen en eisen van netbeheerders. Men verwacht dat energie-flexibele gebouwen actief zullen bijdragen aan vraagsturing en lastencontrole gebaseerd op toekomstige sturingseisen van de aangesloten elektriciteits- of warmtenetten.

Deze vragenlijst is volledig anoniem en uw antwoorden worden confidentieel behandeld. De algemene resultaten zullen wetenschappelijk worden gepubliceerd om de energietransitie te ondersteunen. Indien u ons uw e-mail adres achterlaat, sturen wij u een kopij van de publicatie.

Hartelijk dank bij voorbaat voor uw tijd en ondersteuning!
 
Erwin Mlecnik, Universitair Docent TU Delft
 
Faculty of Architecture and the Built Environment, Management in the Built Environment, e.mlecnik@tudelft.nl, +31 (0)15 27 89869
 
In samenwerking met S.J.T. Jansen (Faculty of Architecture and the Built Environment, OTB) en de IEA EBC Annex 67.